UB MTTQ thành phố triển khai công tác Mặt trận 06 tháng cuối năm

10/07/2018 08:54 Số lượt xem: 299

Sáng 09/7, UB MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Đến dự có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân Thành ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

06 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã tích cực chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác và phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn thành phố có 96,8% gia đình đăng ký Gia đình văn hóa; 114 làng, khu phố đăng ký đạt danh hiệu văn hóa. Việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội đảm bảo theo đúng Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh; tỷ lệ đám tang thực hiện hỏa táng đạt trên 53%. UB MTTQ thành phố phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tiến hành rà soát, hỗ trợ giúp đỡ 59 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết. Vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” được hơn 1,4 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”. Động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, củng cố và giám sát chính quyền; xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân vững mạnh...

Phát huy những kết quả đạt được, trong 06 tháng cuối năm, UB MTTQ thành phố tiếp tục bám sát chủ đề công tác và 05 quyết tâm chính trị của thành phố; trọng tâm là cùng các cấp, các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao chất lượng MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua năm 2018./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh