Trung tâm hành chính công thành phố triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

10/01/2019 09:51 Số lượt xem: 169

Ngày 09/1, Trung tâm hành chính công thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo trung Tâm Hành chính công tỉnh, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Trung tâm Hành chính công thành phố hiện đang tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đối với 254 thủ tục hành chính của 15 cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 13 thủ tục được giải quyết trong ngày, 69 thủ tục rút ngắn thời gian giải quyết, 49 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3- 4. Năm 2018, Trung tâm đã thực hiện nhiều cải cách đột phá như: Thu phí, Thuế và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại một đầu mối; thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng tin nhắn đến công dân; thông báo kết quả hồ sơ đến hạn phải trả công dân; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; phối hợp nâng cấp Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả UBND 19 phường, xã đạt tiêu chí “Liên thông – Hiện đại – Thân thiện – Hiệu quả”. Trong năm, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 124.000 hồ sơ thủ tục hành chính; trung bình 535 hồ sơ/ngày; thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 93 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng thời hạn đạt 91,5%. Tỷ lệ công dân đánh giá rất hài lòng, hài lòng về thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ đạt 99,4%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực ghi nhận, đánh giá cao kết quả Trung tâm hành chính công đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng đưa thành phố đứng đầu trong cấp huyện về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng chí đề nghị Trung tâm hành chính công thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và hồ sơ chậm tiến độ. Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đi tiên phong trong việc thực hiện đơn giản hóa và liên thông thủ tục hành chính theo phương châm “ 4 tại chỗ”. Tăng cường kiểm soát kết nối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong phục vụ nhân dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh