Triển khai nhiệm vụ công tác khối kinh tế, lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2021

12/01/2021 17:13 Số lượt xem: 102

UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác khối kinh tế, lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021Đồng chí Chu Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2020, dù chịu tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19, song các các cơ quan, đơn vị khối kinh tế và lĩnh vực tài nguyên môi trường luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, chủ động, nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Nổi bật, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 34.650 tỷ đồng, tăng 6,1% so với năm 2019; Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 126.450 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2019; Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 645 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 5.600 tỷ đồng, đạt 109% dự toán; thu ngân sách thành phố đạt gần 3.239 tỷ đồng, đạt 170% dự toán giao. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai; đăng ký và thực hiện quyền của người sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư; giao đất dân cư dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý tài sản công được tăng cường và đạt chất lượng, hiệu quả...

Đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chu Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả công tác khối kinh tế và lĩnh vực tài nguyên môi trường thành phố đạt được trong năm 2020. Đồng chí nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm để các đơn vị trong khối tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả trong năm 2021: Bám sát chủ đề công tác năm, các quyết tâm chính trị và nhiệm vụ đột phá của thành phố liên quan đến nhiệm vụ công tác của khối. Tiếp tục thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH; tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ; tăng cường hoạt động tại các tuyến phố chuyên doanh; nghiên cứu triển khai phát triển kinh tế đêm; sắp xếp, chỉnh trang, chuyển đổi mô hình quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Chợ trên địa bàn. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, đúng quy định và khai thác tốt các nguồn thu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung cao công tác GPMB các dự án trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dự án đất dân cư dịch vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác đất, đá, tập kết cát sỏi lòng sông, vật liệu xây dựng, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cụm công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06 của BTV Thành ủy gắn với thực hiện tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025.

Hưng Doanh - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh