Triển khai kế hoạch thực hiện "Thành phố Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn"

24/04/2018 08:12 Số lượt xem: 405

Sáng 23/4, đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện "Thành phố Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn" và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh; các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND và Trưởng Trạm Y tế 19 xã, phường.

Để thực hiện tốt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cơ bản không còn tình trạng thực phẩn bẩn, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm từ thành phố đến cơ sở; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, các hoạt động chuyên môn đảm bảo an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm; Đầu tư, đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Nâng cấp, cải tạo hệ thống Chợ trên địa bàn; Tập trung khắc phục, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường; Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm truyền thống…Trước mắt, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, song song với việc chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm vủa người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, thành phố đã thành lập 02 Đoàn công tác liên ngành, tập trung thanh tra và kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn trong việc thực hiện các cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người và sự nghiệp phát triển KT-XH. Đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch số 39 của UBND thành phố thực hiện mục tiêu "Thành phố Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn" giai đoạn 2018-2020 và "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018; Tập trung cao cho công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, kiểm tra, giám sát tại cơ sở; Đoàn công tác liên ngành thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai kế hoạch của các địa phương, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; Các địa phương xây dựng Nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của Trưởng Trạm y tế trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; Thành lập đường dây nóng để người dân phản ánh thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghiên cứu, treo, đặt khẩu hiệu "Thành phố Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn" tại cổng các chợ trên địa bàn; rà soát, cải tạo, nâng cấp hệ thống các chợ; Các tổ chức đoàn thể xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tiếp tục duy trì mô hình "Đi chợ bằng làn", "Không đánh bắt thủy sản bằng kích điện", mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm; Các ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố hàng năm để trình tỉnh xem xét, phê duyệt; Nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất thành phố trong việc xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm truyền thống, xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng tiện ích thực phẩm an toàn, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, hỗ trợ kinh phí mua tủ mát cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, xây dựng mô hình thí điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương…

Khánh Linh - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh