Triển khai kế hoạch cưỡng chế GPMB dự án Nhà văn hóa khu 9 Đại Phúc

14/05/2019 08:54 Số lượt xem: 324

Ngày 10/5, đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu 9 phường Đại Phúc. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị thành phố; Đại diện cấp ủy Đảng, Chính quyền phường Đại Phúc và khu 9.

Dự án nhà văn hóa khu 9 do UBND phường Đại Phúc làm chủ đầu tư có tổng diện tích đất thu hồi trên 2.700m2 của 16 hộ dân. Triển khai Dự án, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thông báo cụ thể đến các hộ dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của Dự án đối với đời sống dân sinh. Thống kê đầy đủ, chính xác diện tích đất cần thu hồi, xây dựng phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của các hộ có đất thu hồi và đúng pháp luật.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn 8 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất mặc dù đã được tuyên truyền vận động nhiều lần. Ngày 4/5/2019, UBND thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định số 1048 về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu 9 phường Đại Phúc. Ban thực hiện cưỡng chế đã xây dựng kế hoạch số 01 Tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng Dự án nhằm giao đất đúng tiến độ, đảm bảo công khai dân chủ, công bằng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phá biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Đức Điện, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng. Khẳng định tính thống nhất và hợp pháp trong các văn bản và trình tự các bước triển khai Dự án. Yêu cầu UBND phường Đại Phúc phối hợp với phòng TNMT và phòng Tư pháp trả lời bằng văn bản những ý kiến kiến nghị của công dân liên quan đến Dự án; đồng thời thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh phường và khu phố về Kế hoạch cưỡng chế giải phóng mặt bằng, đảm bảo nhân dân nắm rõ để thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Đình Thực đề nghị phòng chuyên môn và Đảng ủy, UBND phường Đại Phúc nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố. Đề nghị Công an thành phố xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế, kiên quyết xử lý đối với những trường  hợp cố tình chống đối, gây rối trật tự công cộng. UBND phường Đại Phúc xây dựng kế hoạch tham gia cưỡng chế, tiến hành kiểm tra thống kê máy móc thiết bị sản xuất của các hộ để có phương án di rời an toàn. Giao nhiệm vụ cho Tổ tuyên truyền của thành phố phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân về chủ trương cũng như chính sách ưu đãi của Nhà nước khi thu hồi đất tại Dự án, công tác tuyên truyền vận động kết thúc vào ngày 25/5. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng vào ngày 31/5/2019.

Thúy Nga- (Đài Phát thanh TPBN)