TPBN triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo và kế hoạch triển khai xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn năm 2019

19/10/2019 15:08 Số lượt xem: 124

Sáng 17/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo và kế hoạch triển khai xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn năm 2019. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 16/10/2019 toàn thành phố có 655 hộ nghèo được phê duyệt, 138 hộ đăng ký giảm nghèo. Với kết quả sơ bộ gồm: 142 số hộ thoát nghèo; 20 số hộ nghèo phát sinh; 122 giảm hộ nghèo; 234 số hộ thoát cận nghèo; 62 số hộ cận nghèo phát sinh và 172 giảm hộ cận nghèo. Năm 2019, các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố được UBND tỉnh phê duyệt là 52 hộ, trong đó 30 hộ xây mới và 22 hộ sửa chữa. Đến ngày 15/10/2019, có 42 hộ đã khởi công, trong đó có 9 hộ xây mới, 10 hộ sửa chữa đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 01 hộ xây mới đang hoàn thiện, 22 hộ đang xây dựng. Năm 2020 thành phố dự kiến xây mới 08 hộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác tổ chức rà soát tại địa phương, đề xuất kiến nghị nhằm bảo đảm quá trình rà soát diễn ra khách quan, công khai, đúng đối tượng, đúng thực trạng, không trùng lặp, tránh bỏ sót đối tượng. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực đề nghị các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ từng trường hợp không để tình trạng thiếu sót; phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Quản lý đô thị tổng hợp dự toán các trường hợp đã xong để phân bổ nguồn quy. Các địa phương vận động đơn vị đóng trên địa bàn tiếp tục đăng ký giúp hộ nghèo nhằm giúp các hộ thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh