TPBN thông qua tiêu chí đánh giá khu dân cư đạt chỉ tiêu môi trường sạch.

10/01/2019 08:37 Số lượt xem: 252

Sáng 09/1, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông qua tiêu chí đánh giá khu dân cư đạt chỉ tiêu môi trường sạch. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các phòng ban chuyên môn của thành phố; lãnh đạo UBND phường Vũ Ninh và phường Khúc Xuyên là hai địa phương được UBND thành phố chọn làm điểm.

Hội nghị đã thông qua Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chí “Khu dân cư sạch” và Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chí công nhận “Khu dân cư môi trường sạch” trên địa bàn thành phố Bắc Ninh gồm 20 tiêu chí với tổng 100 điểm. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra những tồn tại và phương hướng khắc phục để góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí đánh giá khu dân cư đạt chỉ tiêu môi trường sạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện xây dựng Khu dân cư môi trường sạch theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, kiểm tra, chấm điểm đánh giá và đề nghị UBND thành phố quyết định công nhận “Khu dân cư môi trường sạch” theo quy định. Phòng Văn hóa và Thông tin bổ sung tiêu chí công nhân “Khu dân cư môi trường sạch” vào tiêu chí xét, công nhận danh hiệu làng văn hóa, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị hàng năm. Phòng Quản lý đô thị thường xuyên kiểm tra duy tu bảo dưỡng hạ tầng các tuyến phố trên địa bàn các khu dân cư; phối hợp với cơ quan chức năng của Thành phố, UBND các xã, phường kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý. Công ty Cổ phần Môi trường & CTĐT Bắc Ninh thực hiện việc thu gom rác thải, chăm sóc hệ thống cây xanh…tạo cảnh quan cây xanh, sạch, đẹp trên địa bàn các khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức chỉ đạo các cấp hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng “Khu dân cư môi trường sạch” trên địa bàn theo quy định. Gắn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng “Khu dân cư sạch” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. UBND các xã phường tổ chức triển khai thực hiện xây dựng “Khu dân cư môi trường sạch” trên địa bàn đạt hiệu quả. Đồng thời phản ánh kiến nghị với UBNd thành phố và các ngành  những vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện quy định “Khu dân cư sạch”. Tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về vệ sinh môi trường và văn minh đô thị trên địa bàn theo quy định./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh