TPBN thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Hoàng Hoa Thám kéo dài đoạn từ dự án đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc (DA K15) đến đường H.

29/08/2018 08:48 Số lượt xem: 474

Sáng 28/8, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Hoàng Hoa Thám kéo dài đoạn từ dự án đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc (DA K15) đến đường H. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự án Đường Hoàng Hoa Thám kéo dài đoạn từ dự án đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc (DA K15) đến đường H có tổng chiều dài khoảng 944,72m với 30.000m2 đất thu hồi của 120 hộ dân thuộc 3 phường Kinh Bắc, Khúc Xuyên và Võ Cường. Trong đó phường Kinh Bắc có 55 hộ dân khu Niềm Xã có đất bị thu hồi tại dự án. Dự án được giao cho Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh làm chủ đầu tư với tổng kinh phi gần 110 tỷ đồng. Mức giá hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 528 ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; hồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 552 ngày 29/12/2014 ban hành bảng giá đất các loại trên địa bàn giai đoạn 2015 – 2019.

Tại buổi thông báo đa số người dân khu Niềm Xã, phường Kinh Bắc đều đồng tình, ủng hộ chủ chương của nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị về mức giá bồi thường; % đất quay đầu; thu hồi nốt số diện tích khó canh tác…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn văn Hiếu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, nghi nhận sự đồng thuận ủng hộ dự án của người dân khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc. Đồng chí nhấn mạnh đây là dự án do nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình phúc lợi cho nhân dân lên mức giá bồi thường sẽ theo đúng mức giá quy định. Để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng tiến độ, Phó Chỉ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý xây dựng thành phố Bắc Ninh phối hợp với địa phương thống kế diện tích đất thu hồi của từng hộ, sau khi thống kê xong thì niêm yết diện tích gửi đến từng hộ để các hộ đối chiếu tránh tình trạng sai sót. Chính quyền địa phương và các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án cử cán bộ tham gia vào quá trình triển khai dự án nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân./.   

Trần Doanh- Đài phát thành thành phố Bắc Ninh