TPBN thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD đường Hàn Thuyên ( đoạn từ Khu đô thị An Huy đến đường Hoàng Quốc Việt)

17/04/2019 14:13 Số lượt xem: 301

Sáng 17/4, tại Nhà văn hóa khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh. UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD đường Hàn Thuyên ( đoạn từ Khu đô thị An Huy đến đường Hoàng Quốc Việt). Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo phòng ban chuyên môn của thành phố; chính quyền địa phương và các hộ dân có đất thu hồi tại dự án.

Dự án ĐTXD đường Hàn Thuyên ( đoạn từ Khu đô thị An Huy đến đường Hoàng Quốc Việt) có tổng chiều dài khoảng 760m với 14.650m2 đất thu hồi. Qua khảo sát hiện trạng mặt bằng xây dựng tuyến đường, trong phạm vi ranh giới thu hồi đất, số hộ gia đình có đất ở bị thu hồi dự kiến cần bố trí tái định cư khoảng 42 hộ, trong đó khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh có 32 hộ. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế V=60Km/h. Đồng thời được đầu tư xây dựng đồng loạt các hạng mục, bao gồm: Đường giao thông, hè phố; Hệ thống thoát nước; Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống hào kỹ thuật; Hệ thống an toàn giao thông. Dự án được giao cho Ban  quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh làm chủ đầu tư với tổng kinh phi gần 88 tỷ đồng. Mức giá hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 528 ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; hồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 552 ngày 29/12/2014 ban hành bảng giá đất các loại trên địa bàn giai đoạn 2015 – 2019.

Tại buổi thông báo người dân khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh đều bày tỏ sự đồng thuận và vui mừng khi được nhà nước quan tâm xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị và các hộ dân có đất thu hồi tại dự án tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, nghi nhận sự đồng thuận ủng hộ dự án của người dân khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh. Để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng tiến độ, Phó Chỉ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý xây dựng thành phố Bắc Ninh phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân thống kê, xác minh diện tích đất ở và đất nông nghiệp bị thu hồi của từng hộ gia đình. Đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố thành lập tổ công tác tham gia thống kê, xác mimh đất thu hồi tại dự án.  Chính quyền địa phương cử cán bộ và đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án tham gia vào quá trình triển khai dự án nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Công ty An Huy bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các hộ dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đồng thuận ủng hộ dự án để dự án được triển khai theo đúng lộ trình đề ra./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh