TPBN tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

05/10/2018 08:31 Số lượt xem: 293

Sáng ngày 04/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Tại hội nghị, gần 400 đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019. Đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Các xã, phường thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quy trình rà soát thực hiện theo quy trình tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ LĐTB&XH.

Hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp các cán bộ làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp thêm thông tin để thực hiện công tác khách quan, chính xác và đúng thời gian quy định./.

Trần Doanh – Thanh Tuyền (Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh)