TPBN đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp thông tin, truyền thông trên địa bàn.

18/03/2019 10:31 Số lượt xem: 215

Chiều 11/3, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị đôn đốc các đơn vị viễn thông, các nhà mạng thực hiện kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo Điện lực tỉnh, lãnh đạo Cáp Viễn thông và các nhà mạng thông tin trên địa bàn thành phố.

Hệ thống ngầm hóa hệ thống cáp thông tin, truyền thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời tạo mỹ quan đô thị góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường trật tự kỷ cương, văn minh đô thị thành phố, xứng đáng là đô thị loại I và là đô thị khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để công tác ngầm hóa hệ thống cáp thông tin, truyền thông được đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp tập trung ra quân xử lý hạ ngầm cáp thông tin, cáp mạng trên các tuyến đường. Đoạn đường Ngô Gia Tự giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt: thời gian xong trước ngày 30/6/2019. Đường Hai Bà Trưng các đơn vị tập trung bó gọn, cắt cắt thửa các đầu cục: thời gian xong trước ngày 30/3/2019. Để phối hợp, đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu. Điện Lực thành phố bó gọn đường dây trên các tuyến đường. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh rà soát cắt tỉa các cành cây to, không an toàn nhằm đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông, người dân và các đơn vị thực hiện ngầm hóa. Phòng ban thành phố theo chức năng hướng dẫn các đơn vị trong quá trình thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh