TPBN đối thoại với các hộ dân có đất nông nghiệp thuộc phạm vi thu hồi của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn phường Vạn An.

09/01/2019 08:52 Số lượt xem: 218

Chiều 04/1, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân có đất nông nghiệp thuộc phạm vi thu hồi của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn phường Vạn An. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn phường Vạn An có tổng diện tích thu hồi khoảng 20.502,2m2 của 71 hộ dân khu Đương Xá 3 và khu Thượng Đồng phường Vạn An với tổng mức đầu tư gần 3,7 tỷ đồng. Sau khi UBND thành phố có Quyết định số 946 ngày 26/04/2018 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn, phường Vạn An. Ngày 14/08/2018, UBND thành phố ra Quyết định số 1839 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn phường Vạn An do đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm chủ tịch Hội đồng bồi thường.

Tại buổi thông báo đa số người dân khu Đương Xá 3 đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương thu hồi đất của thành phố. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến kiến nghị thành phố hỗ trợ người dân 20 năm do nước thải làm không canh tác được; niêm yết diện tích đất bị thu hồi của từng hộ gia đình…

Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh gia cao tinh thần đồng thuận, ủng hộ chủ trương của người dân khu Đương Xá 3, phường Vạn An. Đồng thời yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với địa phương kiểm tra rà soát thống nhất loại đất rồi lên phương án bồi thường, bên cạnh đó niêm yết số diện tích thu hồi của từng gia đình có đất bị thu hồi thuộc dự án. Các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện tránh tình trạng sai sót, thực hiện công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân./.

Trần Doanh- Đài hát thanh thành phố Bắc Ninh