Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố giám sát tại phường Ninh Xá

14/06/2018 09:18 Số lượt xem: 282

Ngày 12/6, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh trên địa bàn phường Ninh Xá. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường Ninh Xá.

Thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết 123 về hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế, Nghị quyết 39 giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết 17 về việc hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi, Nghị quyết 227 quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, từ năm 2016 đến nay, UBND phường Ninh Xá đã lập danh sách báo cáo thành phố hỗ trợ 130 đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho 180 người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi; vận động 1.418 đối tượng tham gia bảo y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Đối với Nghị quyết 227, UBND phường chưa thực hiện chi cho công tác hòa giải theo nội dung của Nghị quyết mà chỉ thực hiện chi theo kinh phí của hội nghị (do các cuộc hòa giải chỉ thực hiện tại phường, tổ hòa giải các khu phố đến gặp trực tiếp đối tượng để giải thích, vận động).  

Tại buổi giám sát, các thành viên Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn phường Ninh Xá, như: Công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng; tình trạng 01 người có nhiều thẻ bảo hiểm y tế; việc chi kinh phí cho công tác hòa giải; nguyên nhân khiến nhiều hộ gia đình chưa tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũ Chí Kiên kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những quả phường Ninh Xá đạt được trong triển khai thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị UBND phường nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi giám sát, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, giảm thiểu tối đa đơn thư, khiếu nại vượt cấp đông người. Phối hợp với bảo hiểm xã hội thành phố làm tốt việc cấp thẻ BHYT, tổ chức chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tiếp tục triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả, đưa các Nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh