Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh giám sát tại thành phố Bắc Ninh

15/06/2018 08:07 Số lượt xem: 477

Thực hiện chuyên đề giám sát năm 2018, sáng 13/6, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh đã có buổi làm việc với UBND Thành phố Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Vũ Chí Kiên,Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng đoàn giám sát chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lưu Đình Thực- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố, Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố; lãnh đạo một số phòng ban, đơn vị liên quan.

Thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết 123/ 2014 về hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế, Nghị quyết 39/2016 giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết 17/2016 về việc hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và Nghị quyết 227/2016 quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, UBND thành phố đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh đáp ứng yêu cầu. Các phòng, ban, đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố trong việc ban hành các quyết định, hướng dẫn quy định chi tiết để thi hành nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời, nghiêm túc, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết phù hợp với từng đối tượng.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 126 tổ hoà giải, với tổng số 796  hòa giải viên ở cơ sở. Năm 2016 đến nay thực hiện hòa giải 191  vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 70%. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật BHYT, thành phố đã đạt được kết quả đáng khích lệ về công tác triển khai chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Công tác BHYT trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang từng bước tiếp cận mục tiêu BHYT toàn dân. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2018: Ước tỉ lệ dân số tham gia BTYT trên địa bàn thành phố đạt khoảng 95%. Thực hiện Nghị quyết số 123/2014: mỗi năm có từ 2.300- 2.800 người được thụ hưởng chính sách BHYT, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 1,5- 1,9 tỷ đồng. Nghị quyết số 17/2016: Năm 2017:1040 người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi được thụ hưởng, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 645 triệu đồng. Năm 2018 ước có khoảng 971 người được thụ hưởng, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 693 triệu đồng…

Triển khai thực hiện 5 quyết tâm chính trị và 16 mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị”và thực hiện hiệu quả 5 quyết tâm chính trị. Một số lĩnh vực đạt kết quả tốt như: Thu ngân sách nhà nước đạt cao; công tác quản lý, chỉnh trang đô thị; công tác GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội, quản lý văn hóa có nhiều chuyển biến, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Kỷ cương hành chính, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng cao…

Tại buổi giám sát, các thành viên Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn Thành phố như: các phường, xã rà soát, tổng hợp bình xét hộ cận nghèo còn chưa sát với các tiêu chí theo quy định; tình trạng trùng thẻ BHYT ở các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ vẫn xảy ra; việc chi kinh phí cho công tác hòa giải còn nhiều bất cập, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những quả mà UBND Thành phố đạt được trong triển khai thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh thời gian qua và kết quả trong điều hành kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí đề nghị UBND Thành phố nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi giám sát, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện và bổ sung những nội dung còn thiếu trong báo cáo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh. Chỉ đạo phòng Lao động Thương Binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường trong việc rà soát các đối tượng được thụ hưởng chế độ hỗ trợ BHYT đúng đối tượng; phối hợp với BHXH thành phố tăng cường kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn về việc tham gia BHXH, BHYT bắt buộc đủ số lao động đang làm việc tại đơn vị, đặc biệt là các đơn vị doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể có sử dụng lao động. Chỉ đạo UBND các xã, phường lập dự toán hàng năm chi cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố để tổng hợp. Tiếp tục triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả, đưa các Nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.  

Mai Thơm, Ảnh: Mạnh Dũng