Tổ Đại biểu HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2019 tại thành phố Bắc Ninh

22/05/2019 16:23 Số lượt xem: 147

Sáng 21/5, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh do đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Tổ trưởng đã về giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2018 – 2020.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

06 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND, UBND thành phố đã tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân” và 5 quyết tâm chính trị với 16 mục tiêu trọng tâm đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,5% . Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước đạt hơn 14.500 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 51.400 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.600 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách thành phố ước thực hiện 860 tỷ đồng (bằng 70,3% so với cùng kỳ năm 2018). Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Thực hiện Nghị quyết 133 ngày 03/10/2018 của HĐND tỉnh, hiện nay, các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố đã cơ bản xây dựng xong phương án bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở các thôn, khu phố.Sau khi có văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, căn cứ các quy định của tỉnh, UBND thành phố sẽ xem xét, phê duyệt phương án bố trí và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố trên địa bàn theo đúng qui định.

Đối với các Nghị quyết 151, 152, 153, 154 của HĐND tỉnh, UBND thành phố đã nghiêm túc triển khai và thực hiện hỗ trợ kinh phí, chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng người có công với Cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh kết luận buổi làm việc

Thay mặt Đoàn giám sát, kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019, cũng như việc triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh về an sinh xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2018 – 2020. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị UBND thành phố tập trung khắc phục một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại; bám sát và thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của tỉnh về tăng cường công tác vệ sinh môi trường; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 133 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về an sinh xã hội, tạo đà cho thành phố trung tâm tỉnh lỵ phát triển ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh