Thường trực HĐND thành phố triển khai chương trình công tác tháng 8

10/08/2019 06:42 Số lượt xem: 138

Sáng 09/8, Thường trực HĐND thành phố tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả chương trình công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Trong tháng 7, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo chương trình và kế hoạch công tác. Đặc biệt, HĐND thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11, thông qua 4 Nghị quyết quan trọng. Các Nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn thành phố xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo quy định; đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phối hợp với các cơ quan, đại biểu HĐND thành phố và các xã phường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT - XH năm 2019.

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả công tác đạt được trong tháng 7, Thường trực HĐND thành phố tập trung kiểm điểm làm rõ nguyên nhân một số mặt công tác còn tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn thảo, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chương trình công tác tháng 8.

Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên kết luận hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên ghi nhận kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thành phố trong tháng 7, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong tháng 8. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với đơn vị chuyên môn thành phố tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn và cải tạo hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2019 đối với UBND thành phố; xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề "kết quả thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố"; tập trung giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính chính trị của BCH Đảng bộ thành phố năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND thành phố và HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021"; phối hợp triển khai việc cài đặt phền mềm điện tử phục vụ chương trình công tác và hoạt động kỳ họp của HĐND thành phố; Tổ chức tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định; phối hợp tốt với HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn thành phố.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh