Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên giải trình thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn

15/05/2018 07:49 Số lượt xem: 357

Sáng 14/5, Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh tổ chức phiên giải trình thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ (DCDV) trên địa bàn; đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5. Chủ trì phiên giải trình có các đồng chí: Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Tham dự có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND, phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố; Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND các phường, xã có dự án đất DCDV.

Hiện thành phố Bắc Ninh có tổng số 49 dự án đất DCDV, với trên 10 nghìn lô đất ở được quy hoạch, trong đó 41 dự án đã có Quyết định thu hồi và giao đất của UBND tỉnh, 08 dự án trên địa bàn các phường Vạn, An, Khắc Niệm, Hạp Lĩnh và xã Nam Sơn mới có văn bản cho phép khảo sát địa điểm. Đến nay, bên cạnh những dự án đất DCDV đã và đang được tập trung triển khai, còn một số dự án tiến độ chậm, nguyên nhân chủ yếu: do điều chỉnh quy hoạch; khó khăn trong việc huy động kinh phí thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường GPMB và đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư; việc lập phương án giao đất, lập hồ sơ xin giao đất và GPMB; xác định suất đầu tư cơ sở hạ tầng và ban hành giá tiền sử dụng đất; một bộ phận hộ dân chưa ủng hộ dự án…

Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện trả lời, làm rõ

một số nội dung thực hiện các dự án đất DCDV trên địa bàn

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố và các địa phương đã giải trình, làm rõ những nội dung liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đất DCDV; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; kế hoạch và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên

kết luận phiên giải trình

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên ghi nhận tinh thần phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng của các đại biểu; đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án đất DCDV của UBND thành phố và các địa phương, đơn vị liên quan. Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đất DCDV trên địa bàn trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018 cần tập trung thực hiện. Các xã, phường và chủ đầu tư phải tập trung GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất DCDV; rà soát các trường hợp giao đất DCDV đảm bảo công khai, chính xác, đúng quy định của pháp luật; tổ chức giao đất ngay đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cho các trường hợp đủ điều kiện. Nâng cao vai trò trách nhiệm, quyền hạn được giao của cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trong tổ chức thực hiện các dự án đất DCDV. Phê duyệt phương án giao đất và giá thu tiền sử dụng đất, quyết định giao đất DCDV và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình, cá nhân theo đúng quy định. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đất đai, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ; lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất; hướng dẫn, kiểm tra việc thu và sử dụng tiền sử dụng đất theo quy định; thủ tục đấu thầu và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình theo quy định. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư và hoàn thiện hồ sơ đất đai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập phương án giao đất và niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa thôn, khu phố có dự án; tổ chức bàn giao đất tại thực địa đảm bảo chính xác, đúng quy định. Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu UBND thành phố có văn bản đề xuất các Sở, Ngành liên quan phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện GPMB và phương án giao đất DCDV; Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố tích cực phối hợp với UBND các xã, phường phê duyệt giá đất DCDV, rà soát các dự án, thẩm định, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch (nếu có)…nhằm nhanh chóng khắc phục vướng mắc, sớm tổ chức triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và giao đất cho nhân dân.

Trước phiên giải trình, Thường trực HĐND thành phố đã giao ban, đánh giá kết quả công tác trong tháng 4 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018.

Phúc Hưng - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh