Thường trực HĐND thành phố giao ban công tác tháng 3 năm 2018

12/03/2018 08:30 Số lượt xem: 425

Chiều 08/3, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1, tháng 2 năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2018; Kết quả thực hiện 01 năm Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp”. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và các đồng chí Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố.

Thực hiện chương trình công tác tháng 1, tháng 2, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình và kế hoạch công tác. Phối hợp và tham gia các đoàn công tác của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về làm việc, giám sát, khảo sát. Tổ chức họp giao ban chuyên trách HĐND vào ngày thứ Hai hàng tuần. Chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, phường tổ chức thực hiện tốt các hoạt động khảo sát, giám sát trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 về việc tổ chức Tết trồng cây; công tác tổ chức Lễ hội đầu Xuân 2018; công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trận tự, an toàn giao thông.

Phối hợp cùng Thường trực Thành ủy, UBND, UB MTTQ thành phố đi thăm và tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách; lực lượng tuần tra, chốt an ninh – trật tự nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành phố chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; khai mạc đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ VIII năm 2018. Chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề nghị bổ sung một số hoạt động giám sát chuyên đề vào nhiệm vụ tháng 3 năm 2018 như: Tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2018 giữa Thường trực HĐND thành phố với HĐND các xã, phường; Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động đối với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường và UBND thành phố; Tổ chức tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Tham dự các Hội nghị của tỉnh, thành phố tổ chức; Phối hợp với HĐND tỉnh các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khi thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn…

Đ/c Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên tiếp thu toàn bộ  ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng thời giao Văn phòng HĐND thành phố hoàn thiện báo cáo chương trình hành động; thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Ban thường vụ Thành ủy sau ngày 20/3/2018. Phối hợp với các Ban HĐND có văn bản đề nghị UBND thành phố quan tâm xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri và nhân dân kiến nghị, phản ánh. Đề nghị các đại biểu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai kịp thời, đầy đủ các công việc theo kế hoạch. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nghị quyết của HĐND tỉnh và HĐND thành phố. Duy trì công tác tiếp công dân; phối hợp với HĐND tỉnh khi thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn.Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ khác theo kế hoạch./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh