Thường trực HĐND thành phố giao ban công tác quý III với Thường trực HĐND xã, phường

07/10/2019 23:52 Số lượt xem: 154

Ngày 04/10, tại phường Ninh Xá, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019  với Thường trực HĐND các xã, phường; đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Đề án: “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND thành phố và xã, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021”.

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ thành phố; Thường trực HĐND 19 phường, xã trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong quý III, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XXI. Tổ chức khảo sát việc thực hiện chủ đề công tác năm và 05 quyết tâm chính trị của thành phố. Phối hợp với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.Chỉ đạo các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo quy định. Phối hợp với UBND thành phố tiếp công dân theo định kỳ 6 phiên, 57 lượt công dân với tổng số 40 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Sau 02 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường” nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 02 cấp thành phố đã có nhiều đổi mới. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được duy trì có nền nếp, đúng lịch thông báo và niêm yết công khai. Từ tháng 7/2019 đến nay, Thường trực HĐND phối hợp với lãnh đạo UBND thành phố và các xã, phường tiếp công dân theo định kỳ 654 phiên với 1.318 lượt người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 614 vụ việc. Từ khi thực hiện Đề án, HĐND thành phố và các xã, phường đã tổ chức thành công 156 kỳ họp, ban hành 324 nghị quyết quyết định các vấn đề của địa phương. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp ngày càng chất lượng và đổi mới, phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu, tăng thời lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát, khảo sát được HĐND 2 cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND 2 cấp. Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo luật định; tạo điều kiện để đại biểu HĐND thành phố phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thường trực HĐND thành phố và các xã, phường thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, khảo sát, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng sâu sát, thiết thực; quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh