Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp giao ban Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 18/5/2017

24/05/2017 14:18 Số lượt xem: 557
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố