Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 31/8/2017

13/09/2017 08:25 Số lượt xem: 348
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố