Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 11/5/2017

16/05/2017 14:34 Số lượt xem: 516
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố