Thành ủy Bắc Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

16/07/2019 08:03 Số lượt xem: 180

Sáng 15/7, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thành phố Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Bí thư Đảng ủy 19 xã, phường.

Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất với tinh thần quyết tâm cao, sáng tạo, đổi mới, phát huy nội lực và lợi thế của đô thị trung tâm, lựa chọn chủ đề công tác từng năm và các quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đến nay đã đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm đổi mới, hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung Ương và của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được tăng cường. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Công tác dân vận,  MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực; việc tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của nhân dân được chú trọng. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm duy trì thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, tập trung vào những vấn đề chính như: Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các Kế hoạch, chương trình hành động của BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung Ương Đảng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị Thành ủy Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Bám sát và triển khai các giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Nâng cao chất lượng tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội Nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng có vai trò quan trọng đặc biệt, là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đặt ra, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, với trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế, cấu trúc lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động Công tác dân vận của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính; quan tâm công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng, kéo dài được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng. Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế các trường hợp cán bộ, công chức phẩm chất đạo đức kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm đối với công việc. Rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng.

Ngay sau Hội nghị này, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn đề nghị mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư và người đứng đầu ở mỗi ngành, mỗi cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy cao nhất năng lực, tinh thần tận tâm, tận tuỵ với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách trong thi hành công vụ; bảo đảm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích được BTV Thành ủy khen thưởng

Nhân dịp này, Thành ủy Bắc Ninh tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh