Thành ủy Bắc Ninh tổ chức giao ban khối Đảng, đoàn thể quý III/2018

12/10/2018 08:43 Số lượt xem: 250

Chiều 09/10, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể thành phố về thực hiện nhiệm vụ công tác quý III và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Chí Kiên – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch HĐND Thành phố; các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các đơn vị trong khối đoàn thể thành phố.

Trong quý III, các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể thành phố Bắc Ninh đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương 4,5,6,7 (khóa XII). Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn được quan tâm đẩy mạnh; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò phản biện, giám sát; chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đại diện cho các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể thành phố đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác vệ sinh môi trường đặc biệt đối với một số xã, phường ven thành phố, công tác tổ chức Hội, hình thức sinh hoạt chưa đổi mới, phong trào hoạt động chưa đều. Một số đơn vị chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao… từ đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

     

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể thành phố đã đạt được trong quý III. Tuy nhiên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực thành ủy đề nghị: Trong quý IV năm 2018, các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; sâu sát, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có những biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh ATTP, phòng chống dịch bệnh, GPMB và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ… Tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII); Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp theo kế hoạch đề ra./.

Thanh Tuyền - Trần Doanh (Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh)