Thành ủy Bắc Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII

19/07/2019 09:18 Số lượt xem: 182

Sáng 18/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường giai đoạn 2020-2025.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đảng bộ Thành phố luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt". Công tác tổ chức, cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chú trọng, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác cán bộ. Qua đó, đội ngũ cán bộ của thành phố có bước phát triển tiến bộ cả về số lượng và chất lượng, từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, năng lực được nâng cao, thích ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, liên tục nhiều năm liền được Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Để chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ có chất lượng, đảm bảo số lượng, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể  và địa phương trong thành phố phải thực hiện nghiêm túc, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Xác định rõ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ là công việc hệ trọng phải được tiến hành một cách khoa học, thận trọng, thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả.

 Đối với mỗi đồng chí học viên tham dự lớp bồi dưỡng phải là một nhân tố thực sự tự giác, tích cực trong quá trình học tập và rèn luyện; có trách nhiệm cao trong thực hiện nội quy, quy định của lớp. Trên cơ sở thông tin mới được tiếp thu từ báo cáo viên, các đồng chí cần thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức, vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác.

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu ở mỗi vị trí công việc, từng đồng chí cần tâm huyết lựa chọn và làm bằng được ít nhất một việc mang tính đột phá, đổi mới có "sản phẩm" cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, đem hết năng lực, tài năng của mình cống hiến cho nhân dân, cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và của thành phố Bắc Ninh.

Lớp bồi dưỡng được diễn ra trong 07 ngày (từ ngày 18 - 25/7), gồm 142 học viên là các cán bộ được phê duyệt đưa vào quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, khóa XXII; cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường, giai đoạn 2020 – 2025. Các học viên sẽ được các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học truyền đạt, quán triệt 06 nội dung chuyên đề về: Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, lãnh đạo quản lý; Hệ thống chính trị Việt Nam; Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ Đại hội XII của Đảng đến nay; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác, nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển tư duy, tầm nhìn chiến lược; trau dồi về đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất nhấn mạnh, Thành ủy Bắc Ninh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường. Việc tổ chức thành công lớp bồi dưỡng sẽ là kinh nghiệm để lãnh đạo tỉnh xem xét, căn cứ triển khai tới các địa phương trong tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.  

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên cần chấp hành nghiêm túc thời gian, nội quy học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về các vấn đề mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách để xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ưng vào năm 2022./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh