Thành phố Bắc Ninh: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2017

13/10/2017 14:28 Số lượt xem: 287

(TP. Bắc Ninh)- Sáng 13/10, tại Trung tâm Văn hóa thể thao Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UB MTTQ thành phố khóa XIX; lãnh đạo UB MTTQ, trưởng các ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng các phường xã trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe hướng dẫn quy trình giám sát, phản biện và Thông tri về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường. Theo đó, Quy trình giám sát dược thực hiện bằng hình thức nghiên cứu, tổ chức đoàn giám sát, xem xét văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Quy trình phản biện, tổ chức hội nghị phản biện, gửi dự thảo văn bản được phản biện xã hội đến các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện xã hội, tổ chức đối thoại trực tiếp với cơ quan, tổ chức có dự thảo văn bản được phản biện. Ban Thanh tra nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn giám sát cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường trong việc thực hiện chính sách, luật pháp; việc giải quyết khiếu lại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ làm công tác mặt trận các cấp cấp nhập những kiến thức mới về công tác mặt trận, nắm vững vai trò, nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới. Đồng thời, tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương./.

http://tpbacninh.bacninh.gov.vn/documents/22301/12629940/12.3.jpg/77e22abe-24e8-4c47-9e1a-5cfacec5f8e7?t=1507794487486