Thành phố Bắc Ninh tập huấn công tác quản lý Di tích năm 2019

06/12/2019 17:47 Số lượt xem: 160

Sáng 6/12, UBND thành phố tổ chức tập huấn công tác quản lý Di tích năm 2019 cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ văn hóa – xã hội các phường, trưởng khu phố có Di tích và sư trụ trì, người trông coi tại các Di tích được xếp hạng trên địa bàn. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đến dự.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe bà Đỗ Thị Thủy – Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch phổ biến, hướng dẫn Nghị định 166 ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích dịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Di tích như: Phân loại, kiểm kê, xếp hạng Di tích; quản lý và sử dụng Di tích; công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích; công tác quản lý di vật, cổ vật, bảo vật tại Di tích; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa ở các địa phương.

Thành phố Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hiện còn lưu trữ được nhiều di sản văn hóa vật thể với 196 Di tích, trong đó có 43 Di tích cấp Quốc gia, 54 Di tích cấp tỉnh. Thông qua tập huấn sẽ trang bị thêm những kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Di tích của thành phố và Ban quản lý Di tích cơ sở, từng bước đưa công tác quản lý Di tích trên địa bàn đi vào nền nếp, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa./.

Quang Minh – Đài phát thành thành phố Bắc Ninh