Thành phố Bắc Ninh đôn đốc công tác bàn giao hệ thống thoát nước đô thị

22/06/2018 10:29 Số lượt xem: 417

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Thông báo Kết luận số 51 ngày 10/5/2018 về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật các dự án, công trình, ngày 20/6, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị đôc đốc bàn giao hệ thống thoát nước đô thị tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn để tiếp nhận, quản lý, vận hành. Tham dự có lãnh đạo Sở xây dựng, một số phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố, các nhà đầu tư, chủ đầu tư liên quan.

Trong những năm qua, các dự án công trình, các khu đô thị trên địa bàn được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạng tầng đô thị của thành phố. Tuy nhiên, sau khi các công trình được đầu tư xây dựng hoàn thành, các chủ đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện công tác bàn giao về UBND thành phố để quản lý, vận hành, đã gây ra nhiều bất cập, như: hệ thống thoát nước không được nạo vét, gây tình trạng ngập úng cục bộ; vỉa hè, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng không được bảo trì, sửa chữa kịp thời, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các đơn vị

phối hợp bàn giao hạ tầng kỹ thuật đúng thời gian quy định

Để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư rà soát, tổng hợp các dự án, công trình đã hoàn thành và bàn giao hạ tầng theo đúng thời gian đăng ký. Cụ thể, đối với dự án khu đô thị Lê Văn Thịnh do Công ty Đại Hoàng Long là nhà đầu tư, phải bàn giao hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước về thành phố quản lý, thời gian xong trước ngày 30/6/2018. Đối với khu đô thị phía Bắc đường Kinh Dương Vương do Công ty Cổ phần địa ốc An Huy là nhà đầu tư, phải bàn giao hệ thống thoát nước về thành phố quản lý, thời gian xong trước ngày 10/7/2018. Đối với các dự án chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố và các phường Vũ Ninh, Đại Phúc, Thị Cầu, Võ Cường, phải bàn bàn giao hạ tầng về thành phố trước ngày 10/7/2018. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư kiện toàn các hồ sơ hoàn công; Công ty thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh kiểm tra hiện trạng và tiếp nhận hạ tầng; Sở xây dựng đôn đốc các nhà đầu tư đang đầu tư còn tồn tại hệ thống thoát nước trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng và sớm bàn giao về thành phố quản lý, vận hành theo quy định.

Khánh Linh - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh