TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, TPBN

02/12/2020 14:03 Số lượt xem: 190
Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố