TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất ở tại dự án Khu tái định cư cho các hộ di chuyển để xây dựng QL18, phường Phong Khê, phường Nam Sơn, TPBN

02/12/2020 14:01 Số lượt xem: 165
Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố