Rà soát kế hoạch giảm nghèo, cận nghèo và xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2019

12/04/2019 10:48 Số lượt xem: 215

Sáng 11/4, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị rà soát kế hoạch giảm nghèo, cận nghèo và xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2019. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì.

Những năm qua, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được thành phố và các xã, phường quan tâm. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo như: tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, y tế, giáo dục, xây dựng nhà ở, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất...được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Qua đó, số hộ nghèo trên địa bàn đã giảm đáng kể hàng năm. Năm 2018, toàn thành phố còn 655 hộ nghèo (tỷ lệ 1,2%), hộ cận nghèo còn 960 hộ (tỷ lệ 1,75%). Kế hoạch năm 2019, qua rà soát, thành phố phấn đấu giảm 120 hộ nghèo (tỷ lệ dưới 1%) và giảm 193 hộ cận nghèo (tỷ lệ còn dưới 1,2%); hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà đại đoàn kết cho 39 hộ nghèo...

Đ.c Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tham góp tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đối với công tác giảm nghèo; Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương tiếp tục rà soát, duyệt danh sách đối tượng bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định; Kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo. Đến ngày 20/4/2019, các xã, phường tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo thành phố. Phấn đấu, năm 2019 trên địa bàn thành phố không còn gia đình chính sách nghèo; xây dựng ít nhất một phường không còn hộ gia đình cận nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống dưới 1% và hộ cận nghèo còn dưới 1,2%. Đối với kế hoạch xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, ngoài danh sách hỗ trợ kinh phí xây mới 39 ngôi nhà, các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung những trường hợp phát sinh, trong đó những gia đình đối tượng đã, đang xây dựng nhà cần sớm báo cáo MTTQ thành phố tổng hợp để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Phúc Hưng - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh