Ra mắt cuốn sách "Thành phố Bắc Ninh - Vùng đất văn hiến"

01/03/2018 09:20 Số lượt xem: 445

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, chiều 27/02 Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tổ chức giới thiệu và ra mắt cuốn sách "Thành phố Bắc Ninh - Vùng đất văn hiến". 

Dự có các đồng chí: Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, Hội chuyên môn của tỉnh; các phòng, đơn vị liên quan thành phố và các xã, phường.

Với mục đích giới thiệu những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của thành phố, tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp dân nhân, nhất là thế hệ trẻ về những giá trị nhân văn, nền tảng tinh thần vô giá của quê hương Bắc Ninh văn hiến, cách mạng. Thành phố Bắc Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo nội dung, Ban biên soạn và tổ chức nhiều cuộc Hội thảo lấy ý tham gia đóng góp của các nhà chuyên môn lịch sử, văn hóa vào nội dung cuốn sách. Sau một năm triển khai biên soạn, công trình đã hoàn thành và được Nhà xuất bản chính trị quốc gia-Sự thật xuất bản, phát hành. Đặc biệt, ấn phẩm được Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam viết lời giới thiệu. Đây là niềm vinh dự, đồng thời khẳng định những giá trị ý nghĩa to lớn của cuốn sách. 

Cuốn sách "Thành phố Bắc Ninh-Vùng đất văn hiến" ra mắt sau 1 năm biên soạn

Nội dung cuốn sách gồm ba phần, khái quát quá trình hình thành và phát triển của thành phố Bắc Ninh; những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống hiếu học, văn hóa, lễ hội, di tích; định hướng xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Có thể nói, đây là công trình đầu tiên giới thiệu một cách có hệ thống và toàn diện về truyền thống văn hiến của thành phố với những cứ liệu lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng được trình bầy súc tích, dễ hiểu, giúp độc giả thấy được tính chất độc đáo và phong phú của các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, từ đó làm sâu sắc thêm tình yêu đối với vùng đất khoa bảng, văn hiến, anh hùng, cách mạng và tiềm năng văn hóa du lịch của thành phố. Đặc biệt, cùng với những dấu mốc văn hóa trường tồn của lịch sử, cuốn sách cũng đã giới thiệu một số công trình văn hóa mới được xây dựng trong thời gian gần đây, qua đó góp phần phản ánh những kết quả và thành tựu xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố sau 20 năm tái lập tỉnh và một số thông tin tư liệu hữu ích, giúp cán bộ và nhân dân thành phố hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa quê hương, đồng thời giới thiệu với đông đảo bạn đọc, du khách trong và ngoài nước về một thành phố Bắc Ninh văn hiến, năng động, phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo thành phố tặng sách các đoàn thể, địa phương và học sinh

Phát biểu tại buổi giới thiệu và ra mắt cuốn sách "Thành phố Bắc Ninh - Vùng đất văn hiến", thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp tích cực của các  sở ngành liên quan, các nhà chuyên môn lịch sử, văn hóa; đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo nội dung, Ban biên soạn cuốn sách. Đồng chí đề nghị UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về giá trị, ý nghĩa của cuốn sách tới các tầng lớp nhân dân thành phố và đông đảo bạn đọc gần xa; nghiên cứu, tích hợp các nội dung cần thiết trên Website Thành ủy và Cổng thông tin điện tử thành phố để quảng bá; các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về cuốn sách, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về những giá trị nhân văn, nền tảng vô giá của quê hương Bắc Ninh văn hiến, cách mạng, từ đó hun đúc, nhân lên sức mạnh của thành phố anh hùng trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển ngày càng văn minh, hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa.

Phúc Hưng - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh