Ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khu Thượng Đồng, phường Vạn An

08/05/2018 14:05 Số lượt xem: 292

Thực hiện Quyết định số 379 ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, sáng 08/5, Hội người cao tuổi phường Vạn An tổ chức ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khu Thượng Đồng. Đây là đơn vị được lựa chọn đại diện cho gần 800 chi hội Người cao tuổi trong toàn tỉnh thành lập điểm Câu lạc bộ. 

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khu Thượng Đồng được thành lập theo Quyết định số 57 ngày 04/5/2018 của UBND phường Vạn An với 57 thành viên; trong đó, 70 % là phụ nữ, người nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn từ 55 tuổi trở lên. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, quyết định theo đa số, đoàn kết, hợp tác, tương trợ. Mục tiêu nhằm góp phần nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống của Người cao tuổi và gia đình họ, tập trung vào nhóm người dễ bị tổn thương. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động tự giúp nhau, chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập cho Người cao tuổi; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, thăm hỏi, nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, đề xuất tham mưu với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Người cao tuổi; vận động nguồn lực để duy trì và phát triển các hoạt động của Câu lạc bộ.

Được biết, dự án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Bắc Ninh được khai thực hiện từ tháng 1/2018 – 12/2020 với mục tiêu thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 15 Câu lạc bộ. Nguồn vốn hoạt động của mỗi Câu lạc bộ do Trung Ương Hội Người cao tuổi và UBND tỉnh hỗ trợ với tổng số tiền 100 triệu đồng. Trong năm đầu tiên, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức  thành lập 05 Câu lạc bộ tại thành phố Bắc Ninh và các huyện: Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình, Lương Tài, sau đó rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng ra các địa phương trong toàn tỉnh./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh