QĐ về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Tiếp công dân thành phố Bắc Ninh

22/10/2019 17:35 Số lượt xem: 182
Nguồn: UBND Thành phố