Phê duyệt quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 Xã Phong Khê (định hướng lên phường), thành phố Bắc Ninh.

16/07/2014 03:53 Số lượt xem: 827
703-QĐ-UBND
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: BBN