Phê duyệt quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 Xã Khắc Niệm (định hướng lên phường), thành phố Bắc Ninh.

16/07/2014 03:57 Số lượt xem: 1403
710-QĐ-UBND
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: BBN