Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

16/07/2014 04:01 Số lượt xem: 1325
2016-QĐ-UBND
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: BBN