Ngân hàng chính sách xã hội thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 15:43 Số lượt xem: 141

Ngày 20/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Bắc Ninh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng, ban ngành thành phố và Lãnh đạo UBND 19 phường trên địa bàn.

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các tổ chức chính trị  - xã hội, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố đã triển khai thực hiện tốt tín dụng ưu đãi giúp các hộ gia đình kịp thời khắc phục sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Kết quả thực hiện các chương trình cho vay chính sách trên địa bàn đến nay đạt trên 2.600 tỷ đồng, không phát sinh nợ quá hạn, tạo điều kiện cho gần 500  hộ mới thoát nghèo, 900 hộ cận nghèo, hộ nghèo được vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 700 lao động…. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đạt hơn 297 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Chất lượng giao dịch của NHCSXH tại phòng giao dịch ngày một nâng cao, các phiên giao dịch được tổ chức hiệu quả, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân tại địa bàn. Công tác thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể và hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn đạt được kết quả cao. Công tác kiểm tra giám sát được thành viên Ban đại diện và các hội đoàn thể nhận ủy thác quan tâm thực hiện...

Bên cạnh đánh giá công tác hoạt động năm 2020, hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra kiến nghị đề xuất như: kiểm soát một số trường hợp nợ trên địa bàn, phát huy tính hiệu quả của tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi tại các địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng tại điểm giao dịch phường và chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2020 của phòng giao dịch NHCSXH thành phố. Đồng chí đề nghị trong năm 2021, phòng giao dịch NHCSXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, các tổ chức thành viên đảm bảo sử dụng nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, dân chủ công khai trong việc bình xét đối tượng vay vốn; tích cực xử lý nợ quá hạn; thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát tại cơ sở; theo dõi, kiện toàn các tổ vay vốn. Quản lý nguồn vốn và phục vụ tốt hơn nữa cho nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kịp thời và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tín dụng. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của Tỉnh, của Thành phố về tín dụng, vay vốn cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh