MTTQ thành phố sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của BCT và 3 năm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014 – 2017

20/04/2017 11:06 Số lượt xem: 379

(TP. Bắc Ninh)- Sáng 19/4, UB MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị giai đoạn 2014 – 2017; 3 năm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014 – 2017 và triển khai kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Ninh.

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, 3 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các Quyết định tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố. Chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện 298 cuộc giám sát, tập trung vào các vấn đề như: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát các dự án xây dựng cơ bản; việc thực hiện Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở... Qua giám sát, đã có những kiến nghị kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Hoạt động phản biện xã hội, công tác góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cũng được quan tâm chú trọng. Nhiều dự thảo dự án Luật, đề án về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ các cơ sở... được MTTQ, các tổ chức đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức, qua đó đã góp ý, đề xuất những nội dung thiết thực, mang tính xây dựng, phù hợp với các quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong 3 năm qua, hoạt động của 19 Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng đã đi vào ổn định và phát huy hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động đầu tư không đúng quy định, các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng. Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện có hiệu quả, đã góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Giai đoạn 2014 – 2017, Ban giám sát của 19 phường, xã đã thực hiện giám sát 197 công trình, kịp thời phát hiện 13 công trình xây dựng sai thiết kế, dự toán, chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng an toàn giao thông; đề nghị với chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục 11 công trình.

Về kế hoạch xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2017, thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng mới 90 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, có nhà hư hỏng nặng hoặc chưa có nhà ở. Tổng mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà; trong đó ngân sách hỗ trợ 33 triệu đồng/nhà, Quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ 17 triệu đồng/nhà. Thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11/2017.

Đ.c Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nội dung tập trung vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình, đề án của HĐND, UBND cùng cấp về phát triển kinh tế-xã hội, các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; những vấn đề nóng, cấp bách mà xã hội, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng  đề nghị 19 Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tích cực giám sát tình hình biến động ở các khu dân cư, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân để kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền xem xét giải quyết; thường xuyên giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, phối hợp với UBND, các cơ quan, đoàn thể giải quyết đơn thư khiếu kiện, tố cáo ngay từ cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị MTTQ  phối hợp với các phòng ban và 19 phường, xã tiếp tục rà soát các hộ nghèo đủ điều kiện để đưa vào danh sách. Hướng dẫn các hộ làm thủ tục, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết xong trước 28/4/2017. Kiểm tra hồ sơ pháp lý về đất đai, quyền sử dụng đất, quy hoạch... và hiện trạng nhà ở của các hộ nghèo. Tổ chức họp xét duyệt hồ sơ và đề nghị UB MTTQ, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh ra Quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đủ điều kiện. Đôn đốc, theo dõi tiến độ xây dựng, cấp kinh phí hỗ trợ, tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà đại đoàn kết đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định.

Nhân dịp này, UB MTTQ thành phố tặng giấy khen cho 05 tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2014 – 2017./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh