Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính vừa làm vừa học thành phố Bắc Ninh khóa VIII (2016 - 2018).

11/06/2018 08:20 Số lượt xem: 343

Chiều 07/6, tại Hội trường tầng III Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Ninh, Ban thường vụ Thành ủy phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính vừa làm vừa học thành phố Bắc Ninh khóa VIII (2016 - 2018). Tới dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ; đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo lớp học; đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên BTV thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học thành phố Bắc ninh, khóa 8 (2016 - 2018) được khai giảng ngày 19/9/2016. Với 58 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của thành phố. Trong thời gian 20 tháng, các học viên được nghiên cứu, học tập 7 phần học với  những kiến thức cơ bản nhất về lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị của địa phương; từ đó vận dụng phù hợp vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, công tác. Kết thúc khóa học 94.8% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó hơn 70% học viên đạt loại Khá, Giỏi.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các học viên, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã biểu dương, chúc mừng kết quả học tập của các học viên đã hoàn thành các nội dung chương trình khóa học. Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Đảng bộ thành phố trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố cần quan tâm chú trọng hơn nữa đến chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên với nhiều loại hình đào tạo phù hợp có hiệu quả. Đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ thành phố và các định hướng nội dung của Ban Tuyên giáo các cấp, chú ý đến việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan, các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao một cách toàn diện chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Các đồng chí học viên sau khi trở về địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác tiếp tục phát huy, vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã được học, được trang bị, kết hợp tốt giữa lý luận và thực tiễn,nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao. Đồng thời không ngừng học tập, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh