LĐLĐ thành phố tổ chức tập huấn công tác Công đoàn năm 2020

23/10/2020 14:28 Số lượt xem: 130

Nhằm trang bị và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, ngày 22/10, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các đồng chí là Ủy viên BCH, UBKT, thành viên Tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở.

Buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt, trao đổi những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, trong đó tập trung đề cập tới chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn cơ sở trong tình hình mới và điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức Hội nghị CBCC, VC, Người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn thành phố nâng cao kiến thức, trau dồi trình độ nghiệp vụ công tác tại cơ sở, nhất là nắm được những nội dung cơ bản và mới của Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019. Qua đó góp phần tích cực thực hiện tốt chức năng chính của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Công đoàn và phong trào công chức, viên chức lao động trong tình hình mới./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh