Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS thành phố với Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo giai đoạn 2019 - 2023

10/07/2019 17:13 Số lượt xem: 183

Chiều 09/7, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động thành phố Bắc Ninh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả Chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với Ban CHQS thành phố giai đoạn 2016 - 2019, giữa Ban CHQS thành phố với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo thành phố giai đoạn 2013 - 2019; Triển khai ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2023.

Những năm qua, Chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban CHQS thành phố với Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo thành phố được triển khai tích cực, toàn diện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật, các đơn vị đã triển khai thực hiện chương trình hoạt động gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn; thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội; hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, nhân đạo từ thiện, v,v...Qua đó, góp phần củng cố nền quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy và Ban CHQS thành phố ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2023 trước sự chứng kiến của các đại biểu

Phát huy kết quả đạt được, Ban CHQS thành phố, Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo thành phố thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2023. Các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan quân sự; tích cực tham gia phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Trước mắt, tập trung phối hợp tuyên truyền, thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/82019), chủ đề công tác năm và 05 quyết tâm chính trị của thành phố trong những tháng cuối năm 2019.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh