Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI

13/07/2018 08:03 Số lượt xem: 322

Trong 2 ngày 11 & 12/7, Tại Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI đã trọng thể tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện các mục tiêu 6 tháng cuối năm và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các ông bà đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh. Thành phố có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các phòng ban thành phố, lãnh đạo các xã phường cùng các ông bà đại biểu HĐND thành phố khóa XXI. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Cáp Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Khai mạc kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 11,7%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 13.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng gần 41.000 tỷ đồng. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng, thu ngân sách thành phố hơn 1.600 tỷ đồng, chi ngân sách 733 tỷ đồng. Thành phố giải quyết việc làm cho 2.650 lao động. Tích cực thực hiện 49 dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn 10 phường xã, trong đó 41 dự án đã có quyết định thu hồi đất và giao đất của UBND tỉnh, 8 dự án có văn bản khảo sát địa điểm. Hoàn thành xây dựng 3 trường chuẩn Quốc gia mức II và các bước thành lập trường liên cấp Tiểu học – THCS Trần Quốc Toản và trường Quốc tế Vàng Anh. Hiện nay thành phố đang tiếp tục xây dựng 3 trường chuẩn Quốc gia mức I và 3 trường chuẩn mức II. Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, triển khai kế hoạch “Thành phố Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đ­ược giữ vững, ổn định. Tổ chức triệt phá thành công các tụ điểm ma túy lớn trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương và chính sách hậu phư­ơng quân đội.

Kỳ họp cũng tập trung phân tích đánh giá hiệu quả của nhóm các giải pháp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Trong đó khẳng định, các cấp ủy Đảng, Chính quyền và cơ quan chuyên môn của thành phố đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể, từ đó đề xuất kiến nghị và thực hiện có hiệu quả những quyết sách đã được thông qua trong kỳ họp HĐND thành phố lần thứ sáu. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng hệ thống các mục tiêu và biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Kỳ họp đã nghe báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai ở các phường xã. Thông qua tờ trình bổ sung danh mục đầu tư công năm 2018,  Kế hoạch đầu công giai đoạn 2018 – 2020; Tờ trình về hỗ trợ 50% kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm văn hóa phường xã. Bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố và miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa 21 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và công tác của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố. Thông báo của UBMTTQ thành phố tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị của nhân dân với HĐND thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 6 tháng đầu năm; Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được 6 tháng qua. Đối với nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý thành phố về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Phong Khê, Khắc Niệm; công tác giải phóng mặt bằng các dự án dân cư dịch vụ; tập trung cải cách hành chính từ thành phố đến xã phường, tạo sự hài lòng cho người dân khi đến với các dịch vụ công. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định: Thành phố đóng vai trò quan trọng quyết định đến tiến trình phát triển của tỉnh do đó phải tiếp tục xây dựng thành phố thông minh đậm đà bản sắc, là nơi hội tụ đầy đủ những cốt cách của người Bắc Ninh Kinh Bắc qua từng công trình, từng nếp nhà. Tiếp tục đi đầu thu ngân sách, phát triển văn hóa và là nơi bình yên nhất trong các huyện thị xã.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã phân tích nguyên nhân kết quả cũng như hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác quản lý xây dựng chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường. Từ đó xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu đại biểu HĐND, HĐND thành phố và các cơ quan chuyên môn, đơn vị phường xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như: Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm và phấn đấu hoàn thành 5 quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2018. Phát triển kinh tế với trọng tâm đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế của thành phố; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tích cực nghiên cứu áp dụng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của người nông dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường. Tích cực cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Toàn cảnh kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua 5 Nghị quyết quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội của thành phố bao gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Quyết toán ngân sách thành phố năm 2017; Nghị quyết về thông qua danh mục đầu tư công 2018, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu trung hạn giai đoạn 2018 – 2020, danh mục đầu tư công năm 2019 và 2020; Nghị quyết về hỗ trợ 50% kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã phường; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XXI đã thành công tốt đẹp. Ủy ban nhân dân thành phố và các phường xã, các phòng, ban chuyên môn của thành phố sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nhằm tận dụng có hiệu quả mọi thời cơ để phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị văn minh hiện đại.

Thúy Nga, Minh Khang- (Đài Phát thanh TPBN)