Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI

16/07/2019 08:00 Số lượt xem: 179

Ngày 12/7, tại Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố, HĐND thành phố Bắc Ninh khoá XXI tổ chức Kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh;các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố.

Thành phố Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND  thành phố; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND, UB MTTQ thành phố; các ông, bà Đại biểu HĐND thành phố khóa 21; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND 19 xã phường.

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và  các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Cáp Văn Dũng, Nguyễn Thanh Mai Chủ tọa Kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe 10 báo cáo tờ trình của UBND thành phố, trong đó 9 nội dung thường kỳ, 1 nội dung bổ sung; 4 báo cáo và tờ trình của HĐND thành phố; 4 báo cáo của UBMTTQ và các ngành thành phố. Đồng thời tiến hành thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng nhóm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đô thị Bắc Ninh văn minh hiện đại giàu bản sắc văn hóa.

Trong 06 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND, UBND thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Chủ đề công tác năm “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân” cùng 05 quyết tâm chính trị được thực hiện có hiệu quả. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng 12,6% và chiếm 22,1% tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh và đúng hướng, tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm 99,24%, nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 0,76%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.600 tỷ đồng, chiếm 47,4% giá trị toàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 2.600 tỷ đồng; thu ngân sách thành phố ước thực hiện gần 1.700 tỷ đồng, đạt 108% dự toán. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; kỷ cương kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền ngày càng nâng cao. Công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường  đi vào nền nếp. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội đảm bảo. Quốc phòng – An ninh giữ vững ổn định.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của HĐND, công tác lãnh chỉ đạo điều hành của UBND thành phố đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, xứng đáng là đơn vị đầu tàu trong việc đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn đặc biệt nhấn mạnh thành phố cần tập trung phát triển thương mại - dịch vụ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường. Tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại các phường Phong Khê, Khắc Niệm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua 4 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2017 – 2020; Nghị quyết chương trình giám sát năm 2020.

Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XXI đã thành công tốt đẹp. Ủy ban nhân dân thành phố và các phường, xã, phòng, ban chuyên môn của thành phố sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nhằm tận dụng có hiệu quả mọi thời cơ để phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đô thị Bắc Ninh văn minh hiện đại.

Thúy Nga, Quang Nghiệp- (Đài Phát thanh TPBN)