Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

14/03/2018 08:49 Số lượt xem: 217
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố