Kế hoạch triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung năm 2017 trên địa bàn thành phố

14/03/2018 08:48 Số lượt xem: 214
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố