Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020

13/09/2017 08:15 Số lượt xem: 375
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: UBND thành phố