Hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

15/03/2019 08:22 Số lượt xem: 118

Ngày 13/3, tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị,  Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành TƯ và các địa phương trong cả nước.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn cả nước; đáp ứng nhu cầu thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2030. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện kế hoạch riêng về điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của các Bộ theo phân công của BCĐ.

Cuộc Tổng điều tra dân số gồm 10 nội dung chính: Thông tin về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, thông tin về sinh - tử, tình hình đăng ký khai sinh, lao động việc làm, thực trạng nhà ở, điều kiện sinh hoạt. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 toàn quốc có 217.586 địa bàn điều tra với 26,2 triệu hộ dân cư trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài). Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra trên cả nước là 25 ngày. Thời gian điều tra bắt đầu là 0 giờ ngày 1/4/2019 và kết thúc muộn nhất vào ngày 25/4/2019. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra của các Bộ, Ban, Ngành và 63 tỉnh, thành phố. Đồng thời khẳng định, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần cung cấp thông tin cho việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể và địa phương tiếp tục quán triệt các yêu cầu, mục đích, quy mô, đặc điểm của cuộc TĐT; Phải tiến hành TĐT chính xác và có chất lượng, đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối trong lưu trữ, bảo mật thông tin; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để cuộc TĐT đạt hiệu quả cao nhất đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; Ban chỉ đạo các cấp khẩn trương tổ chức thu thập thông tin, báo cáo kết quả TĐT của các địa phương về TƯ.

Phát biểu tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyên Song Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về TĐT dân số; cơ quan Thường trực và BCĐ chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày 1/4 tiến hành TĐT trên toàn địa bàn; đồng thời thành lập các đoàn công tác đến các địa phương kiểm tra quá trình thực hiện để cuộc TĐT đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt kết quả cao./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh