Hội nghị tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

14/06/2018 09:22 Số lượt xem: 343

Chiều 12/6, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân, quyết toán lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường.

Theo báo cáo, danh mục các dự án hoàn thành chưa quyết toán từ năm 2015 trở về trước có 8 công trình, trong đó thành phố có 3 công trình, xã phường có 5 công trình, tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng, khối lượng hoàn thành trên 145 tỷ đồng, vốn bố trí đến ngày 31/5/2018 là 136 tỷ đồng, hiện còn nợ trên 9,5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành từ năm 2016 đến năm 2018 chưa trình phê duyệt quyết toán là 68 công trình, trong đó thành phố 44 công trình, xã phường 24 công trình. Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2018, tính đến ngày 31/5/2018 thực hiện thanh toán gần 75 tỷ đồng cho các công trình thành phố và 125 tỷ đồng cho các công trình do UBND xã, phường làm chủ đầu tư. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện thủ tục các dự án đầu tư công, gồm: công tác lập chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong quá trình thực hiện dự án, khi có khối lượng công việc phát sinh, các đơn vị chậm công tác nghiệm thu khối lượng nên chưa tranh thủ được nguồn vốn của tỉnh…

Tại hội nghị, các ngành, địa phương đã báo cáo tình hình tồn đọng quyết toán các công trình, đề xuất thời gian hoàn thành; công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công trình theo kế hoạch vốn của tỉnh, thành phố và đề xuất thời gian thực hiện giải ngân vốn; đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu: Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình theo đúng thời gian đăng ký và sau khi trình lên, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố có trách nhiệm thẩm định thời gian theo quy định. Về giải ngân nguồn vốn, Phòng Tài chính kế hoạch tổng hợp thêm nguồn vốn của tỉnh ghi cho các công trình trên địa bàn thành phố của các chủ đầu tư để đôn đốc triển khai thực hiện. Đối với các nguồn vốn thành phố, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nếu công trình nào không có khối lượng giải ngân hoặc có nguy cơ không triển khai được, các chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo thành phố để điều chuyển sang công trình khác, tránh việc giữ vốn, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của các công trình trên địa bàn và không phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư. Về những kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: đối với những hồ sơ do đã phê duyệt trước, bây giờ mới trình lên (dự án xây dựng trường THCS Khắc Niệm giai đoạn 2, công trình Nhà đa năng), Phòng Tài chính kế hoạch thành phố phải làm rõ, thẩm định được hay không phải có văn bản trả lời chủ đầu tư cụ thể; đối với các lô đất đấu giá của năm 2016 của phường Khắc Niệm, địa phương có văn bản đề nghị Phòng Tài chính kế hoạch thành phố trả lời rõ có còn nguồn hay không có nguồn và phương án hỗ trợ cụ thể; liên quan đến dự án đấu giá quyền sử dụng đất xã Nam Sơn, UBND xã rà soát, kiện toàn hồ sơ để báo cáo và làm việc cụ thể với các sở, ngành liên quan. Đối với việc di chuyển cột điện và đường dây viễn thông trên đường 278, phường Vân Dương, Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố phối hợp với địa phương tham mưu UBND thành phố có văn bản đề nghị ngành Điện có phương án di chuyển. Về công trình phát sinh cũ ngoài quy mô, ngoài chủ trương đầu tư (đường trục và đường ngõ xóm thôn Sơn Đông-xã Nam Sơn, hạng mục sơn tường và bổ xung cổng trường THCS Kim Chân, nhà văn hóa khu Tiên Xá-phường Hạp Lĩnh), chủ đầu tư có văn bản đề xuất phương án cụ thể gửi về Phòng Quản lý đô thị thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xin chủ trương. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB, các ngành, địa phương gặp khó khăn, vướng mắc sớm báo cáo UBND thành phố để có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Phúc Hưng - Đài Phát thanh TP Bắc Ninh