Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018

10/10/2018 13:56 Số lượt xem: 352

Sáng 10/9, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao thành phố, UB MTTQ thành phố Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp công tác Mặt trận năm 2018. Tới dự hội nghị có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; Ban Tổ chức – Tuyên giáo UB MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư các xã, phường trong toàn thành phố.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo UB MTTQ tỉnh truyền đạt các kiến thức pháp luật về hòa giải cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, đồng thời giới thiệu nội dung chuyên đề, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở; Triển khai Quyết định số 99 ngày 03/02/2017 về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 124 ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thông tri số 25 ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn giúp trang bị cho cán bộ cơ sở những kiến thức, kỹ năng trong quá trình thực hiện công tác hòa giải tại địa phương để giải quyết những mâu thuẫn, xích mích và tranh chấp nhỏ trong nhân dân; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gắn với việc vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn giữ gìn tình đoàn kết trong nội bộ, củng cố và phát huy những tình cảm, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn kết tình cảm giữa gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố. /.             

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh